Hans de Waart - pauselijk onderscheiden.
6 januari 2002
In aanwezigheid van zijn gehele gezin en vele parochianen is Hans de Waart op 6 januari 2002, tijdens de zondagsviering, in het zonnetje gezet.
Hans heeft voor zijn jarenlange inzet voor onze parochie uit handen van pastoor Bommer de kerkelijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice gekregen. Met deze onderscheiding is Hans beloond voor zijn inzet gedurende vele, vele jaren. De versierselen werden opgespeld door onze vice-voorzitter, Annie den Hollander. Bij deze onderscheiding hoorde tevens een oorkonde. Nelly, zijn vrouw kreeg tevens een boeket als dank voor haar inbreng.

Hans de Waart, Amsterdammer van geboorte, is ruim 31 jaar onze organist en leider van ons koor. Hij heeft door zijn inspirerende wijze van musiceren van onze parochie een zingende parochie gemaakt.
Tijdens de Kerstnachtvieringen heeft Hans het koor in de Grote Kerk begeleid op het oudste bespeelbare orgel van West Europa Hierdoor waren de vieringen zeer stemmig die vele mensen naar de kerk heeft getrokken.
Door zijn kennis van elektronica heeft hij het orgel van onze kerk geheel gereviseerd, waardoor onkosten beperkt konden blijven. Ook heeft Hans de zangbundels geheel in eigen regie vernieuwd en voorzien van nieuwe liederen.
Daarnaast heeft hij vele jaren de ledenadministratie van onze parochie bijgehouden, waar wij nu nog steeds de vruchten van plukken.
Toen onze parochie in 1994 de gelegenheid kreeg om de kerkruimte uit te bouwen, waardoor het aantal plaatsten van 80 naar 135 kon worden uitgebreid, heeft dhr. H. de Waart daar een groot aandeel in gehad. Samen met Henk Blekemolen heeft Hans dag in dag uit zich ingezet om onze kerk te verbouwen bijgestaan door vele andere
parochianen. Ondanks de verbouwing is er elke zondag in de kerk een viering geweest.
Door zijn inzet is onze parochiekerk onderdeel van een opvallende constructie geworden, namelijk de kerk zelf, het zorgcentrum Seevanck, en 30 bejaarden woningen. Tevens zijn er door zijn toedoen op de eerste verdieping van de kerk ruimtes geschapen voor vergaderingen, parochiesecretariaat, en de verschillende catechese groepen die in onze parochie werkzaam zijn.
Al met al vele punten waar wij Hans dankbaar voor zijn. Deze onderscheiding komt hem toe en wij willen Hans hiermee feliciteren.
Wij wensen hem en zijn vrouw Nelly nog vele jaren toe in goede gezondheid.
Wij hopen nog een lange tijd Hans als organist te kunnen beluisteren.


Het parochiebestuur
                                                                                                                 
                                                                            
 
Pauselijke onderscheiding