OOSTHUIZEN
Example right-aligned image
RELIWIKI
Klik op plaatje voor website
Bisdom Haarlem
 

WEST BEEMSTER
RELIWIKI


Algemene gegevens
Genootschap :R.K. Kerk
Gemeente :Beemster
Plaats :Westbeemster
Adres :Jisperweg 55
Provincie :Noord-Holland
Jaar ingebruikname :1878
Huidige bestemming:kerk
Naam kerk :Johannes de Doper
Architect :Bijvoets, Y.
Monument-status:Rijksmonument
Klik op afbeelding voor website
De Rijp
GRAFT DE RIJP
RELIWIKI

Algemene gegevens
Genootschap : R.K. Kerk
Gemeente : Graft-De Rijp
Plaats : De Rijp
Adres : Rechtestraat 162
Provincie : Noord-Holland
Jaar ingebruikname : 1860
Huidige bestemming: kerk
Naam kerk : Bonifatius
Architect : Offenberg, J. ca
Monument-status: Rijksmonument


SCHERMERHORN
RELIWIKI

Algemene gegevens
Genootschap : R.K. Kerk
Gemeente : Schermer
Plaats : Schermerhorn
Adres : Oosterweidestraat 1
Provincie : Noord-Holland
Jaar ingebruikname : 1964
Huidige bestemming: kerk
Naam kerk : O.L. Vrouw Geboorte
Architect : Putten, H. van
Monument-status:
Vijftig jaar kerk - Oosthuizen

Het gaat om de St. Franciscusparochie in Oosthuizen, al een halve eeuw gevestigd in een voormalige dokterswoning in de Raadhuisstraat.
OOSTHUIZEN - De kleinste parochie van het bisdom Haarlem-Amsterdam bestaat vijftig jaar.

Het pand kon worden aangekocht dankzij de inbreng van de St. Nicolaas- en Catharinaparochie in Purmerend en acties van eigen mensen. ,,Bij de aankoop van het huis waren er bijna geen katholieke gezinnen in de Zeevang. Het gebied was ook helemaal niet katholiek. Alle kerken in Zeevang zijn protestante kerken, minus eentje’’, weet pastor Luis Weel. Samen met enkele andere gepensioneerde priesters is de 69-jarige Weel als pastor actief in de jubilerende parochie. De kerkelijke gemeente dopt zijn eigen boontjes met zelfbestuur. En voorziet zelf ook in het onderhoud dankzij allemaal vrijwilligers. Officieel staan ongeveer 250 adressen bij de parochie ingeschreven, maar in de praktijk komt het neer op ruim honderd actieve families. In veel vroeger jaren kerkten de katholieken van Zeevang in de Grote Kerk in Oosthuizen. Het imposante godshuis was in 1511 gebouwd door enkele voorname families als
* 3 Dekenaten
* 34 Regio's
* 6 Samenwerkende  geloofsgemeenschappen
  Purmerend, de Rijp, Oosthuizen, Beemster,                    Landsmeer en Schermerhorn.
LANDSMEER
RELIWIKI

Algemene gegevens    
Genootschap : R.K. Kerk
Gemeente : Landsmeer
Plaats : Landsmeer
Adres : Noordeinde 121
Provincie : Noord-Holland
Jaar ingebruikname :eind jaren 1950
Huidige bestemming: gesloopt
Naam kerk : De Goede Herder
Architect :
Monument-status: n.v.t.
Geschiedenis
Hulpkerk, buiten gebruik 1975, toen de huidige definitieve kerk, met bijnaam "De Schaapskooi", in gebruik werd genomen.
Dit betrof een R.K. noodkerk, gesticht vanuit de R.K. parochie H. Sacrament in Amsterdam-Noord, wijk Tuindorp Oostzaan.
Eerder in de jaren 1950 vonden R.K. kerkelijke vieringen plaats in een woning ("huiskapel") te Landsmeer.
In ± 1973 werd dit een zelfstandige R.K. parochie in Landsmeer.
PURMEREND
RELIWIKI

Algemene gegevens
Genootschap : R.K. Kerk
Gemeente : Purmerend
Plaats : Purmerend
Adres : Kaasmarkt
Provincie : Noord-Holland
Jaar ingebruikname : 1989
Huidige bestemming: kerk
Naam kerk : Nicolaaskerk
Architect : Scholten, W.A.
Monument-status: Rijksmonument
Inventarisatienummer: 14282
Geschiedenis

Buiten gebruik als hervormde Grote Kerk 1971. 1975-1989 Cultureel Centrum. Vanaf 1989 R.K. H.H. Nicolaas en Catharina. In deze kerk zeer belangrijk Garrels-orgel uit 1742, gerestaureerd 2003. Vanaf ongeveer 1990 bevindt zich in deze kerk ook het neogotische orgel uit de buiten gebruik gestelde Doopsgezinde Kerk aan de Kanaalstraat, als koororgel. De officiële naam van dit kerkgebouw, sinds ingebruikname als R.K. kerk, is "(St.) Nicolaaskerk", in de volksmond echter onverminderd aangeduid als "Koepelkerk".
Orgels / Oosthuizen / Grote Kerk
Raadhuisstraat 63, Oosthuizen
De Grote Kerk van Oosthuizen is gebouwd in de periode 1511-1518. Deze fraaie laatgotische kerk, aan de rand van de vroegere Beemster, herbergt een praalgraf uit 1723 van Francois van Bredehoff, de heer van Oosthuizen en twaalf rouwkassen.
De kerk is sinds 1982 eigendom van de Stichting Oude Hollandse Kerken en is tussen 1990 en 2003 geheel gerestaureerd.
Samenwerkende geloofsgemeenschappen
Parochie Maria, Moeder van God.
Mogelijk al sinds de 15e eeuw was een orgel in de Grote Kerk van Oosthuizen aanwezig. Bij ingebruikname van het gebouw in 1414 schijnt een orgel te hebben geklonken en in ieder geval sinds 1548 stond er een instrument toen ‘dierick Willemsen’ volgens een archiefstuk zowel koster als organist in Oosthuizen was. G.H.Broekhuyzen noemt in zijn Dispositieverzameling eveneens het jaartal 1414 ‘vermits dit jaartal in het binnenwerk gevonden werd’. Waarschijnlijk werd het orgel uit 1414 in 1521 overgeplaatst naar het nieuwe kerkgebouw en aangepast. M.A. Vente combineert dit laatstgenoemde jaartal met de orgelbouwer
Jan van Covelens.
Vanaf 1575 is het orgel in de protestantse kerken buiten gebruik gesteld en mogelijk is het Oosthuizense instrument het enige op het Noord-Hollandse platteland dat de Reformatie in de 16e eeuw heeft overleeft.
Waarschijnlijk tussen 1676 en 1686 werd het orgel opnieuw in gebruik genomen voor begeleiding van de gemeentezang en mogelijk werd het hierbij grondig aangepast door de Medemblikker orgelmaker Pieter Evertszoon Backer, zoals in 2003 gevonden inscripties op het pijpmateriaal uitwijzen. Feitelijk stelde hij een nieuw orgel samen uit diverse oude onderdelen: een zogenaamd assemblage-orgel.
Hans van Nieuwkoop stelde na onderzoek vast dat hierbij delen zijn gebruikt van een ouder, groot Utrechts of Hollands stadsorgel uit de 15e of 16e eeuw. Het is niet ondenkbaar dat een gedeelte van dit orgel naar Oosthuizen is verkocht. De nog bruikbare delen van het oorspronkelijke 16-voets front zouden in Oosthuizen provisorisch zijn samengevoegd boven de bestaande onderkas, waarbij een van de oude windladen werd gebruikt met de omvang FGA-f2. Hierop wijzen veel oudere cancelgaten in het huidige wellenbord.
Van Nieuwkoop verbond aan dit orgel het 15e eeuwse Gerritsz-orgel in de Grote Kerk van Weesp. Dit is echter in 1822 afgebroken en het Oosthuizer orgel is door Backer rond 1680 samengesteld. Wel heeft Backer aan het orgel van de Grote Kerk in Hoorn gewerkt waar ook een 15e eeuws instrument stond. Daarnaast zou er materiaal kunnen zijn gebruikt van een oud koororgel uit Monnickendam of van een eerder orgel uit Medemblick.
Klik op afbeelding voor history kerk en orgel.
Klik op afbeelding voor orgelspel Wim Stroman.
Protestantse gemeente Zeevang & Oudendijk
Ds. Birke Rapp     (afscheid op 18-08-2013)
klik op Beets voor website
HET VATICAAN IN 3 D:

    Neem er de tijd voor en geniet er van!

Heb je altijd al het Vaticaan willen bekijken, dan is dit nu je kans.
Volg de aanwijzingen en laat de muis het werk doen.
Het enige wat je dan moet doen is kijken en genieten.
Volg de instructie en beweeg met je linkermuisknop van links naar rechts, van boven naar onder.
Houd linkermuisknop ingedrukt en sleep met je muis, echt heel mooi.
Het gebruik van de cursor toetsen is ook mogelijk.
Je kunt ook nog inzoomen met de plus en min teken links onderin.
Terug naar de website vaticaan doe je met de linker browserknop.
*****************************
Zie ook foto-serie - Klik hier
klik op afbeelding voor website
Angelo Branduardi
In 2000 schreef de Italiaanse muzikant Angelo Branduardi in opdracht van de Italiaanse Franciscanen naar aanleiding van het 2000 Jubilee jaar een gehele CD (L'infinitamente piccolo) over het leven van Franciscus van Assisi. Zijn eerste nummer is 'Il Cantico delle Creature'; een nieuw herschreven versie van het Zonnelied. Later werden naar aanleiding van zijn tournee door Europa, waarbij hij deels de pelgrimroutes van Franciscus volgde, ook anderstalige versies van zijn 'Il Cantico delle Creature' samengesteld: een Duits-, Frans-, en Nederlandstalige (Vlaamse) versie.

   HET ZONNELIED

Enkel U komt toe, o Heer, alle glorie, alle eer.
Goede Vader, wees gezegend en geloofd.
Enkel U wordt niet te licht het allerhoogste toegedicht
en wij buigen voor U nederig het hoofd.

Wees geprezen, goede Heer en uw schepping evenzeer.
Zuster zon haar licht en helend-warme stralen;
’t is een wonder, wis en waar dat U ons verlicht door haar.
Moge zij uw goedheid naar ons toe vertalen.
Wees geloofd voor Zuster maan en de sterren die er staan
en de nacht hun klaar en helder schijnsel geven.
Wees geloofd voor Broeder wind, die in wolken regen vindt
en verspreidt, opdat uw schepping moge leven,

Intermezzo.

Wees geprezen, goede Vader voor het koele, reine water
dat ons laaft en wast en droogte doet verdwijnen.
Wees geloofd ook voor het vuur, dat ons verwarmt in ’t late uur
en zijn vreugde en zijn kracht op ons laat schijnen
Klik op afbeelding voor uitleg over het St. Franciscus Damiano kruis
Paus Franciscus
Afgetreden Paus Benedictus
Inauguratie (klik op afbeelding) van paus Franciscus is op 19 maart 2013 uitgezonden door omroep RKK. De ingekorte plechtigheid zal ongeveer 2 uur duren, met in de studio Leo Fijen, bijgestaan door Antoine Bodar. Vanuit Rome zal commentaar worden verzorgd door Wilfred Kemp en Stijn Fens.
Klik op afbeelding voor website
Klik op afbeelding voor website
Klik op afbeelding voor website
Klik op afbeelding voor website.

Pastoor Marcelo

Wie is de nieuwe pastoor Marcelo Salão Rocha?
Zoals al bekend is kom ik uit Brazilië, uit de stad Brasília. Het is een stad uit het niets opgebouwd. Daarvoor waren er alleen maar planten en juist daar werd die nieuwe hoofdstad van Brazilië gebouwd, een nogal moedig project. Alle mouwen werden opgestroopt, alle moed verzameld voor de opbouw van een nieuwe futuristische hoofdstad voor Brazilië. De nieuwe hoofdstad werd in 1960 officieel in gebruik genomen. Duizenden mensen uit alle delen van Brazilië werkten samen om de nieuwe stad te bouwen en te werken aan een nieuwe toekomst. Ook mijn grootouders waren erbij en zo is het gekomen dat mijn vader en moeder elkaar daar leerden kennen.
Pastor Luis Weel
Geboren 3 juni 1942 in Heerhugowaard
Priester gewijd  4 juni 1966
Kapelaan in Volendam en Koog aan de Zaan 1966-1970
Missionaris in Brazilie van 1970-2009
Als priester dienst verlenend aan de kerkgemeenschappen parochiemariamoedervangod.nl van 2010 tot heden
Franciscus van Assisi is een film over de jonge jaren van Fransiscus van Assisi, die zijn familierijkdommen opgaf om één te zijn met de natuur en een leven onafhankelijk van materieel bezit te leiden.

Je zou Franciscus de eerste 'dropout' van de geschiedenis kunnen noemen: om Jezus Christus 100% te kunnen navolgen zei hij zijn comfortabele leventje vaarwel.

De ontmoeting en gedeeltelijke verweven levensloop met de H. Clara is ook zeer mooi in beeld gebracht.

Speelduur: ca. 105 min.

Engelstalig met Nederlandse ondertiteling.
Het leven van Franciscus van Assisi in muziek en beeld.
Met Muziek uit Kerkmusical Franciscus, Troubadour van God.

Op deze dvd hoort en ziet u een selectie van de ruim 25 prachtige songs uit de kerkmusical 'Franciscus, Troubadour van God', gearrangeerd door Edwin Schimscheimer, uitgevoerd door Het Metropole Orkest en gezongen door zes solisten en het koor Non Stop. Kernmomenten uit het levensverhaal van Franciscus, te beginnen bij het moment dat zijn moeder hem ten doop houdt tot het ogenblik dat hij vlak voor zijn sterven nog éénmaal Kerstfeest viert met zijn broeders, zijn ouders en Clara. Waarmee Franciscus beschouwd wordt als (her)uitvinder van deze kersttraditie. 
Franciscaan Loek Bosch, minderbroeder in Megen, woonde enige jaren in Assisi en komt er nog geregeld. Wij volgen hem anno 2009 in Assisi, de stad die onlosmakelijk verbonden is met het leven van Franciscus. Hoe bijzonder komen verleden en heden bij elkaar, als de muziek van Edwin Schimscheimer daar klinkt. 
Franciscus van Assisi
Kerst in Assisi
Franciscus van Assisi
Klik op de afbeelding voor de film.
U dient wel het password in te vullen.

U kunt ook de DVD lenen
Klik op de afbeelding voor de film.
U dient wel het password in te vullen.

U kunt ook de DVD lenen
Eind twaalfde eeuw woonde er in een kleine stad in Italië, een rijke jongeman, Francesco Bernardone genaamd. Hij was knap, had vermogende vrienden en ging een schitterende toekomst tegemoet.
In het voorjaar van 1206 krijgt hij in het vervallen kerkje van San Damiano een beslissend visioen met de boodschap: herstel mijn kerk.
Dit heeft een radicale ommekeer tot gevolg wat hem voor de rest van zijn leven tot zwerver, zoeker en uiteindelijk tot heilige zou maken.


Beeld: 16:9
Geluid: Dolby Digital 5.1
Taalkeuze: Engels
Ondertiteling: Nederlands
Franciscus van Assisi
Heilige tegen wil en dank
Klik op de DVD afbeelding voor de film.
U dient wel het password in te vullen.

U kunt ook de DVD lenen
Klik op de afbeelding voor de inhoud van het boekje.
Zie menu KERK - 50 jaar kerk voor alle andere gegevens.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algemene gegevens
Adres : Raadhuisstraat 3
Provincie : Noord-Holland
Jaar ingebruik:  1961

Genootschap : R.K. Kerk
Gemeente : Zeevang
Plaats : Oosthname :
Huidige bestemming: kerk
Naam kerk : Franciscus van Assisi
Architect :
Monument-status:
Inventarisatienummer : 05972
Damiano kruis
 
Interview Paus Franciscus met Eugenio Scalfari
Example right-aligned image
Nog als voormalige dokterswoning
Intermezzo.

Wees geprezen, o mijn Hoeder, voor de aarde, onze Moeder,
die ons koestert en ons dierbaar leven geeft:
vruchten vol van smaak en geuren, bloemen, weelderig van kleuren…
en de bomen en het gras en al wat leeft.

Wees geloofd voor hen, die leven in uw liefde, en vergeven
ook als onrecht en ellende hen dan honen,
en gezegend ook diegenen, die door vrede te verlenen
zich door U, o Vader, mogen laten kronen.

Wees geprezen, o mijn Heer, voor ons lichaam broos en teer,
dat de Dood van ’t leven zomaar kan bestelen.
Want gezegend zijn ook dezen, die de dood niet moeten vrezen
omdat zij voor eeuwig in Uw liefde delen.

Dispositie van het orgel (1414?/1521/1829):

Manuaal:
Bourdon 16'
Prestant 8'
Octaaf 4'
Quint 3'
Woudfluit 2'
Sexquialter II ster disc.
Mixtuur II-III sterk

Werktuiglijke registers
Tremulant:
Info
klik op afbeelding voor website
Hier moet het gebeuren!
Hier staat ook het witte rook schoorsteentje!
Hier worden de 115 Kardinalen opgesloten
Net zolang totdat de zwarte rook wit wordt!
klik op afbeelding voor het zonnelied
ZEEVANG
OOSTHUIZEN
Zeevang - Oosthuizen
 
Klik op de foto's voor video's
.
Wat mijn gezin situatie betreft, ben ik de oudste van 5 kinderen, 3 jongens en 2 meisjes, mijn vader was militair
(nu gepensioneerd) en moeder was altijd met en voor ons thuis.
In Brazilie¨ heb ik aan een technische school gestudeerd, ik hield altijd veel van elektronica en computer maar toch heb ik een school gevolgd om in een Bank te gaan werken, wat nooit gebeurd is.
Toen ik 17 was had ik mijn studies bee¨indigd en wilde niet verder gaan naar de Universiteit, mede doordat het toelatingsexamen naar de Universiteit vrij moeilijk was en er bijvoorbeeld 10 plaatsen voor Electronic werden vrijgegeven voor 9.000 mensen. Te weinig kans dus!
Hierna heb ik anderhalf jaar in een streekbusbedrijf gewerkt. in het magazijn en daaruit moest ik alle filialen over heel Brazilie¨ bevoorraden. Het was leuk werk en hard ook met heel veel verantwoordelijkheid maar goed verdienen zat er niet in; toen ben ik er mee gestopt en ging voor mijzelf beginnen. Ik had een aanhangwagentje en daarmee verkocht ik hotdogs, cola, enz..
.

Toen werd ik geroepen om in dienst te gaan, ik heb bij de luchtmacht gediend.
Juist in die tijd was er een oude vriend die mij uitnodigde voor een bedevaart voor jongeren naar het grote Maria Heiligdom in Sa~o Paulo en zo ging ik mee. Daar waren jongeren uit heel Brazilie¨ en na een hele mooie ontmoeting en een sterke prediking vroegen zij om roepingen. Zo werd ik dus voor het eerste met mijn roeping geconfronteerd. Kort daarna ging ik naar een roepingencentrum om te zien of het inderdaad een roeping was en vervolgens werd ik gestuurd naar een internationale ontmoeting in Italie¨ en van daaruit naar Nederland.
Als goede Braziliaan heb ik altijd veel aan sport gedaan, natuurlijk heb ik altijd gevoetbald en daar naast ook volleybal en basketbal. Overigens bleef mijn belangstelling voor computers en programmering. Ik ben geen computer freak maar volg de technische wereld nauwlettend.
In het begin zoals jullie je voor kunnen stellen was de overgang naar Nederland niet eenvoudig, vooral wat het weer betreft en ook sommige gewoontes. In Brazilie¨ speelt het leven zich grotendeels buiten af en niet binnen zoals hier in de winter en daar had ik veel moeite mee in het begin.

Zaterdag 2 mei
Slechts twee uur vliegen. Onderweg zag je de kustlijn van Italië.
Vervolgens moesten we nog een uur in de bus. Het hotel is prima,
een doolhof om de kamers te vinden, maar wel lekker ruim. Overal
zitjes, binnen en buiten om elkaar te ontmoeten.

Zondag 3 mei
Vroeg uit de veren. Na het ontbijt met onze groep van 45 mensen
naar het Sint Pietersplein gelopen. We hebben allemaal een
zendertje met oortjes zodat de schapen niet verdwalen. Het plein
bestaat uit twee cirkels aan elkaar. Er passen 400.000 mensen op.
Daar waren 800 pelgrims uit het bisdom Haarlem-Amsterdam
verzameld bij de obelisk om in processie de Sint Pieterskerk binnen
te gaan, waar we een Eucharistieviering hadden met bisschop Punt
als één van de voorgangers. Het kathedrale koor van de Bavo kerk
zong zó mooi! Van jong tot oud (vanaf 12 jaar) zingen zij Latijnse
gezangen. Ik ben echt het Latijn gaan waarderen. Door de goede
akoestiek klinkt het ook zo mooi. Het is ook bijzonder om in het
Een verslag
Maandag 4 mei
Een aantal mensen ging met het openbaar vervoer, maar de
sportievelingen gingen lopend naar de Sant Ignazzio. Bij de kerk
werden we met een handdruk begroet door de bisschop. Prachtige
kerk met schilderingen op de muren en plafonds.
Na de viering met zijn allen op de foto. Dat is op zich al een film, wat
voor de Japanse mensen een gebeurtenis is om op de foto te
nemen. ’s Middags langs een synagoge, waar we helaas niet in
konden. In de rivier de Tiber ligt een klein eilandje waar een
ziekenhuis is en een kerk, vervolgens liepen we naar Trastevere,
een oude wijk met leuke straatjes.
In de middag kregen we uitleg over de St Egidio beweging. Alles
werd in het Engels verteld en ook de video waar te zien was hoe de
Paus zijn goedkeuring gaf aan deze beweging. Zij helpen de
ouderen, de armen en geven les aan kinderen. Ook in Nederland
zijn zij actief.
In de basiliek van Santa Maria werd een herdenkingsbijeenkomst
gehouden i.v.m. 4 mei. Het koor gaf een concert. Mooi, wel een
beetje trieste muziek, maar dat is logisch met een requiem. Prins
Jaime de Bourbon de Parma, de zoon van prinses Irene, die hier in
het vaticaan werkt, hield een mooie toespraak. Om 20.00 uur twee
minuten stilte.
Dinsdag 5 mei
Naar de metro gelopen, bij de Spaanse trappen uitgestapt, die nu in
mei heel erg mooi zijn met de bloeiende azaleas. 10 x 12 treden
omhoog geklommen en dat was een makkie, ook al is het nu al
warm. Hier beneden is de beruchte ‘Feyenoord fontein’. De
Trevifontein staat in de steigers, dus daar kan je niet veel van zien,
helaas. Je mag niet eens een muntje in de fontein gooien.
Op het Piazza Navona met drie fonteinen is de groep gesplitst. Wij
bezochten de Santa Maria dell”Anima, met het grafmonument van
Paus Adrianus VI, de enige Nederlandse Paus. Antoine Bodar woont
hier. Daarna zouden we de koepel van de Sint Pieter beklimmen,
maar dat liep mis omdat de groep elkaar kwijtraakte. De andere helft
bezocht de Sixtijnse kapel, waar het heel erg druk was, te druk
eigenlijk om van al het moois te genieten.
Weer de metro in naar de Sint Jan van Lateranen, de kathedraal van
Rome, voor een gebedsviering, die voorbereid was door de
jongeren. Wat liedjes, veel stilte. Wij vonden het tegenvallen, maar
we hoorden wel jongeren die erg enthousiast waren. Zijn wij hier te
nuchter voor?
Woensdag 6 mei
We werden weer als een kudde schapen via de detectiepoorten naar
een gereserveerd deel van het Sint Pietersplein gestuurd. Hele
goede plaats, dicht bij de plek waar de Paus zou spreken. De tijd
ging best snel. We zaten daar prima in de zon (met hoed op). Het is
toch geweldig om te zien hoe de hele wereld hier bijeen komt met
hetzelfde doel. Paus Franciscus komt met zijn mobiel rondjes rijden
door de paden tussen de menigte om iedereen te begroeten. Het
Nederlandse vak is in beeld op de 23ste minuut.
Zie YouTube film.
Iedereen is zó enthousiast en joelt en zwaait met vlaggen als hij langs komt.
Dan komt hij via het middenpad vlak langs ons, een heel emotioneel
moment. Na een evangelielezing in diverse talen (óók in het
Nederlands) hield de Paus een toespraak over hoe belangrijk het
Christelijk huwelijk is. En twee keer noemde de Paus de bedevaartgangers
uit Amsterdam. Ook tijdens de zegen.
Donderdag 7 mei
De metro in om naar de Sint Paulus buiten de muren te gaan. Deze basiliek is gebouwd boven het graf van apostel Paulus.
In 1823 brandde de kerk af en werd toen weer opgebouwd m.b.v. giften uit de hele wereld, omdat men deze kerk heel belangrijk vond.
Er staan bijvoorbeeld twee groenmarmeren altaars uit Rusland. Een indrukwekkend groot én mooi gebouw.
De ramen zijn van albast en aan de wand zijn mozaïeken van alle 264 pausen tot nu toe.
Na de mis, zoals het hoort, koffie met gebak op een terras bij de kerk. We hadden inmiddels gehoord dat er brand was die ochtend
op het vliegveld. In afwachting van wat ons te wachten stond, brachten wij onze tijd door aan de voorkant van de kerk.
Een plein omringd door zuilen, mooie beschilderingen boven de ingang van de kerk en vier prachtige palmbomen.
Ik kan me een slechtere plek voorstellen om te wachten. Om 13.30 uur werden we gevraagd naar de bus te gaan, in het hotel onze koffers te pakken en weer de bus in naar het vliegveld Rome Fiumicino. Daar was de chaos compleet. In de bus richting vliegtuig en toen duurde het weer een hele tijd. Bleek dat de co-piloot met een ambulance werd afgevoerd in verband met hartproblemen. Uiteindelijk toch de lucht in en veilig in Amsterdam aangekomen. De besneeuwde alpen waren onderweg heel goed te zien!
We hebben een hele mooie, indrukwekkende reis gehad. Wim, Bernadet, Theo en ik waren een goed team.
En de groep waar we bij hoorden was ook prima. We hadden zo een druk programma dat we niet eens aan klaverjassen toe zijn gekomen.
                                                                                                                                                   Ina Bouwman.
 
Zie voor alle foto's
Verbouwing 1994
Werkt niet op Mac of iPad (i.v.m. Flash-player)
   Schenkings overeenkomst en collectebonnen

Door de fusie zijn we ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) geworden.
Bij een eenmalige gift is het vanaf 1% boven je inkomen voor 100% aftrekbaar voor de belastingdienst in het betreffende belastingjaar.
Bij een schenkings overeenkomst voor minimaal 5 jaar is een vast bedrag voor 100% aftrekbaar, dit is voor alle giften aan de kerk (ook collecten) en kan ook periodiek,als er maar geen diensten tegenover staan. De schenkings overeenkomst is bij de penningmeester verkrijgbaar en moet door de pastoor ondertekent worden.
Contant geld verdwijnt steeds vaker uit het straatbeeld, digitaal collecteren met behulp van “givt” kan daarvoor een oplossing zijn.
Purmerend gaat als proef beginnen met digitaal collecteren met “givt”.. Je betaald dan per smartfoon (mobile telefoon met internet).  Hierdoor is het voor ons te ingewikkeld en te duur. Een andere mogelijkheid is met collectebonnen. Je koopt een aantal  collectebonnen bij de penningmeester van €1.- €2.- of €5.- en je krijgt hiervoor een kwitantie bij contant of een rekening voor de boekhouding, en je doet een bonnetje in het collectemandje. Het is voor 100% aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
Stel je geeft voor kerkbalans €100.-. Dan is bij een schenkingsovereenkomst uw belastingvoordeel tussen de €20.- en €50.-. Als je het belastingvoordeel mee schenkt kun je meer schenken en kost het je geen extra geld.

Nico de Wit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Klik op afbeelding voor Audio
Beets                     Oosthuizen          
Oudendijk                        Kwadijk


Klik op afbeelding voor video.Purmerend - de Rijp - Oosthuizen - Beemster - Schermerhorn - Landsmeer
klik op afbeelding voor Video
Bredehofs, die fortuin hadden gemaakt met de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Maar na de reformatie van Luther zijn de pastoor en zijn katholieke volgelingen geruisloos overgaan naar het protestantisme. ,,Een beeldenstorm heeft Oosthuizen vermoedelijk niet gekend. Zoveel heiligenbeelden zullen er ook niet hebben gestaan’’, aldus pastor Weel. ,,Volgens de reformatorische gedachte is alleen het altaar als symbool van de eucharistie weggehaald uit de kerk.’’
De St. Franciscusparochie staat voor een kleine huisgemeenschap van mensen die elkaars families goed kennen, hoewel ze redelijk ver uit elkaar wonen. ,,In Oosthuizen zijn nog meer maar weinig praktiserende katholieken, de meeste parochieleden wonen op het platteland. Maar die hebben een enorme traditie in het kerkbestuur en koor zoals de familie Vrolijk. Pastoor Keijzer is onlosmakelijk verbonden met de kleine parochie. Hoewel ziekelijk en oud diende hij de geloofsgemeenschap nog achttien jaar lang. De pastoor woonde boven het kerkje en had als het ware de kerk in zijn huiskamer. Inmiddels is de bovenverdieping gesloopt en de kerkzaal uitgebreid. De kerkzaal staat nu in verbinding met zorgcentrum De Seevanck dat de ruimte ook als stiltecentrum kan gebruiken
Zaterdag 9 januari   GEEN VIERING
19.00 uur Viering
Lector: A. de Hoop, Koster: A. de Hoop
Overl. fam. de Wit-Rijper, Overl. Fam. Snoek-Kramer

Zondag 17 januari Vredesweek
10.00 uur Viering
Lector: S. de Wit, Koster: W. Vrolijk

Maar ook in Oosthuizen was al een orgel aanwezig dat hierbij vast zal zijn gebruikt.
Hoe het ook zij, een 15e of 16e eeuwse instrument werd vermoedelijk rond 670 door Backer gedemonteerd en uit pijpmateriaal hiervan en van andere plaatsen werd het Oosthuizense orgel samengesteld. Dit werd voorzien van een nieuwe windlade met de omvang FGA-g2a2. Daarnaast kwam de klaviatuur aan de voorzijde waarbij de mechanieken gehandhaafd bleven. Dit had tot gevolg dat de registers ingedrukt moeten worden om in te schakelen, in plaats van deze uit te trekken. Er zijn zelfs aanwijzingen dat er gedacht is om een borstwerk te realiseren, dat echter nooit tot uitvoering is gekomen.
Ook de luiken en pinakels behoren origineel niet bij het orgel aangezien deze namelijk in tegenstelling tot de orgelkast van grenen zijn vervaardigd en opvallend groot voor de relatief kleine kas. Ze zouden rond 1670 kunnen zijn aangebracht of in 1829. Toen namelijk - na het lange tijd zonder te hebben gesteld - een 17 jarige bakkersknecht zich meldde als organist, werd het orgel grotendeels door A.F. Sommer, orgelmaker uit Amsterdam, gerepareerd en hersteld. Broekhuyzen vermeldt dat het instrument op 15 november 1829 ‘geheel in order is gebracht’ en afgeleverd.


In de 19e eeuw heeft Pieter Flaes aan het orgel gewerkt evenals H. Knipscheer die de balgen verving door een moderne magazijnbalg.
In 1966 is het orgel door D.A. Flentrop gerestaureerd waarbij een nieuwe magazijnbalg is gemaakt.
Een nieuwe restauratie door Flentrop Orgelbouw startte op 17 september 2002 waarbij het instrument geheel is schoongemaakt, hersteld en in middentoon gestemd. Het werd op 18 oktober 2003 opnieuw in gebruik genomen.

Het eerste jaar was een kennismakingjaar. Het tweede jaar was meer confronterend, heimwee was een constante. Daarna ben ik ook de goede kanten van de Nederlanders en van de Nederlandse samenleving gaan leren kennen en ook als gevolg me zelf beginnen in te burgeren.
Brazilie¨ is een heel groot land, zoiets als 240 keer Nederland (heb ik me laten vertellen), daardoor zijn we gewend op alles grootschalig: supermarkten (met soms 100 kassa’s), straten (met 7 a 8 banen), verschillende staten, verschillend klimaat, verschillende rassen (de grootste smeltkroes van de wereld) enz...
De opleiding heb ik gevolgd in het Klooster van Nieuwe Niedorp voor wat de spiritualiteit betreft en filosofie en theologie in Vogelenzang op de Tiltenberg.
Gedurende mijn opleiding ben ik niet altijd in Nederland geweest maar ook in het buitenland voor pastorale stages, die me persoonlijk veel geholpen hebben in alle opzichten. Ik ben in Israe¨l, Tanzania en Venezuela geweest in een periode van drie jaar.


Op 14 juni 2003 werd ik als priester gewijd.
Mijn eerste standplaats was Uitgeest (Regio Heemskerk), daar ben
De eerst aanspreekbare geweest gedurende 4 en 1/2 jaar

Na de ervaring in Uitgeest ben ik gezonden naar (Regio Noordkop)
als regio priester; het was wel even wennen aan zo'n uitgestrekte regio met zoveel parochies, dat was begin november 2007, daarna werd ik vanaf oktober 2011 als pastoor benoemd van de Parochies T Zand, Breezand en Anna Paulowna waar ik met heel veel plezier heb gewerkt.
In de laatste 6 jaar is er veel gebeurd in de (Regio Noordkop) en ik heb hier er veel geleerd.
Per september 2013 ben ik als pastoor benoemd voor de Regio Polderland.
Ik heb er zin in en ben er zeker van dat de samenwerking met mijn collega’s, de kerkbesturen en alle vrijwilligers goed zal verlopen en dat er een goede band opgebouwd zal worden.
Laten wij samen de toekomst aan de Heer toevertrouwen, biddend met de vaste overtuiging dat Hij zijn kerk bijstaat en ondersteunt.

Pastoor Marcelo.
Daarna zijn we naar de Friezenkerk gegaan, die 1200 jaar geleden
gebouwd werd om de pelgrims uit Nederland op te vangen. In de
middag het oude Rome bekeken: het Pantheon, het best bewaarde
overblijfsel uit de Romeinse oudheid. De opening in het midden van
de koepel, de oculus, is de enige bron van licht in dit gebouw en dat
geeft een heel apart effect. Weer langs de Spaanse trappen gelopen,
richting het park Borghese, waar je een prachtig uitzicht hebt over
alle grote gebouwen; de suikertaart, de koepel van de Sint
Pieterskerk.
In Rome wordt je continue aangesproken om iets te kopen, ook zijn
er veel Afrikanen die hun handel willen verkopen, illegaal blijkbaar,
want opeens renden er een paar Afrikanen de straat over met hun
handel in een laken geknoopt op hun rug. Ze renden de heuvel op
en verscholen zich tussen de struiken.
Heerlijk om even bij te komen van alle drukte in dit park. We zaten in
de schaduw van een boom en konden ook nog genieten van een
concertje van een Cubaan die trompet speelde en nog andere
instrumenten. Even relaxen.
In het hotel stond onze maaltijd weer klaar en Richelle (uit
Etersheim) nam het woord om onze leiders pastoor Eugène, Bart
Brieffies en diaken Hans te bedanken met een fles wijn en een
afbeelding van Rome met al onze namen erop.

centrum van de wereldkerk een mis bij te wonen. Na afloop van de
viering de kerk bezichtigd. Deze kerk is de grootste kerk ter wereld
en is ook heel erg mooi. Hier is het graf van Paus Johannes Paulus
ll en de Pieta van Michelangelo.
Iedere zondag om 12 uur verschijnt de Paus in het balkon van zijn
studeerkamer. Als een idool wordt hij ontvangen door de menigte die
zich hier verzameld heeft. Een korte toespraak, een gebed en dan
een begroeting van de Paus aan de aanwezige pelgrims. Ook
Amsterdam werd genoemd! De jeugd had een paar spandoeken
mee. Televisie nieuws-agentschap Rome Reports maakte een korte
reportage van het bezoek van Mgr. Punt met de bijna duizend
pelgrims     Zie YouTube film.
’s Middags, na de lunch in een restaurantje met de hele groep, een
stadswandeling gemaakt o.l.v. onze gids, pastoor Eugene. De
“suikertaart”, Il Vittoriano, een enorm wit gebouw met gigantische
paarden bovenop. Het Colloseum, het Forum Romanum, uit de oude
Romeinse tijd.