FRANCISCUSNIEUWS

Regelmatig terugkerende rubrieken.
------------------------------------------------
Kerkbalans
Parochie contact avond
Gezinsvieringen
Kinderkerk
Jongeren
Kinderen
Eerste Heilige Communie
Vormen
Stille omgang
Bedevaarten
Kerkwerkrooster
Wist u dat?...........
Parochie-agenda
Robs - rooster
Samenkerk

Dit blad ligt in de kerk maar u kunt op deze site de bladen ook als pdf bekijken en downloaden.
Inauguratie Paus Franciscus
Vaticaan in 3D
Sint-Franciscusbasiliek_(Assisi)
 
 
Vieringen
Klik voor biografie.
Zangkoor   Email: j.vrolijk1@hetnet.nl
Organist: Hans de Waart - Volder 63,  1625 TE Hoorn   0229-230888 - 0613388230
Contactpersoon: Jan Vrolijk - Oosteinde 70,  1474 ME Oosthuizen  0299-401298

Werkgroep Huisbezoek
Trees Vrolijk,  Oosteinde 60,   1474 MD Oosthuizen 0299-401555

Vieringen  (zie hieronder)
zondag 10.00 uur (niet de 2e zondag van de maand)
2e zaterdag van de maand 19.00 uur
Zie  vieringen actuele

1e vrijdag van de maand 19.00 uur: rozenkrans
Home
Secretariaat
Pastoor: Marcelo Salão Rocha
Rechtestraat 162, 1483 BH De Rijp
0299-671456 – 06-55727413
E-mail: marcelaonl@gmail.com

Padre Luís Weel
Zuideinde 5a
1483 BH De Rijp
06-83209327
Email:luisweel@hotmail.com                                                     

Franciscus-team
Vicevoorzitter : André Konijn        0299-403217
Secretaris : Bernadet Vrolijk         0299-403725
Penningmeester : Nico de Wit     0299-681320

Misintenties   Email: j.vrolijk1@hetnet.nl
Deze kunt u opgeven bij Annette Vrolijk
RK Geloofsgemeenschap ”Sint Franciscus van Assisië”
Raadhuisstraat 3, 1474 HE Oosthuizen
E-mail: info@parochie-oosthuizen.nl
Website: parochie-oosthuizen.nl
Zie ook parochiemariamoedervangod.nl

Banknr. Kerkbestuur NL83RABO0367301865
Banknr. Actie Kerkbalans NL69RABO0367302020
 
De Rozenkrans (of Pater Noster) bestaat uit 5 grote en 50 kleine kralen en wordt gebruikt voor het Rozenkransgebed.
Dit gebed bestaat uit het bidden van het Onze Vader (15 maal) en het Wees- gegroet (150 maal)
door de Rozenkrans drie maal te doorlopen.
Tijdens dit gebed wordt het leven, lijden van Jezus en ook de verrijzenis overwogen.
Het bidden van 150 maal een 'wees gegroet' is van oorsprong een vereenvoudiging voor de gewone kerkbezoekers,
dat de 150 psalmen niet uit het hoofd kon opzeggen, zoals de kloosterbroeders.
Samenwerkende geloofsgemeenschappen
Parochie Maria, Moeder van God.
Teksten, lezingen en liederen worden via een Beamer gepresenteerd.
Klik op afbeelding voor 15 min Film
 
Mijn bedevaart naar Lourdes

dat de 150 psalmen niet uit het hoofd kon opzeggen, zoals de kloosterbroeders.
De rozenkrans dankt haar naam aan een openbaring van Maria zelf: iedere keer dat een 'wees gegroet'
wordt gebeden, schenkt men haar een mooie roos.
Elke complete rozenkrans is voor haar een kroon van rozen.
Bij het bidden van een rozenkrans denken we aan de vijftien geloofsgeheimen (mysteries).
Per vijf gegroepeerd staan deze bekend als de blijde, de droevige en de glorievolle geheimen.
In 2002 heeft Paus Johannes de Tweede daar de 'vijf geheimen van het Licht' aan toegevoegd.
Bij elkaar geven de 'geheimen' een soort samenvatting het evangelie.
Hierdoor kan het bidden van de rozenkrans iemand meer bewust maken van de Bijbelboodschap
Vrijdag 5 mrt.: 19.00 uur Rozenkransgebed en Euch. viering

Zondag 7 maart
10.00 uur Eucharistieviering met kapelaan M. Momot
Lector: S. de Wit , Koster: W. Vrolijk
Gerard Hoedjes, Ben Maas, Nelly de Waart

Zaterdag 13 maart
19.00 uur Eucharistieviering met kapelaan M. Momot
Lector: Mevr. A. de Hoop , Koster: A. de Hoop
Overl. fam. De Wit –Rijper, Nelly de Waart

Zondag 21 maart
10.00 uur Woord en Comm. Viering met Amos
Lector: M. Kraakman , Koster: J. Pronk
Elbertus Wilhelmus en Alie Pronk-Jansen, Nelly de Waart

PALMZONDAG zondag 28 maart
10.00 uur Eucharistieviering met Pastoor M.
Lector: S. de Wit, Koster: W. Vrolijk
Theo en Astrid Vrolijk

Witte Donderdag en Goede Vrijdag zijn er in onze kerk geen vieringen
U kunt via YouTube de vieringen in Purmerend volgen om
19.30 uur.

PAASWAKE zaterdag 3 april (reserveren noodzakelijk bij A. Konijn)
21.00 uur* Woord en Comm. viering met pastor M. Kaaijk
(* wanneer de Avondklok nog geldt, dan om 19.00 uur)
Lector: M. Kraakman, Koster: W. Vrolijk
Tiny Groenewoud-Bibo, Marjanne van den Brand-Horninge
Overl. fam. Bouwman- van der Geest

Zondag 4 april PASEN (reserveren noodzakelijk bij A. Konijn)
10.00 uur Eucharistieviering met pastoor L. Weel
Lector: S. de Wit, Koster: J. Pronk
Elbertus Wilhelmus en Alie Pronk-Jansen, Gerard Hoedjes,
Henk Weenink, Ben Maas, Ronald van Garling, Overl. fam. de Wit -
Rijper. Nelly de Waart

Zaterdag 10 april
19.00 uur Eucharistieviering met pastoor M. Rocha
Lector: Mevr. A. de Hoop, Koster: A. de Hoop
Theo en Astrid Vrolijk.

Zondag 18 april
10.00 uur Eucharistieviering met kapelaan M. Momot
Lector: M. Kraakman, Koster: W. Vrolijk
Ronald van Garling

Zondag 25 april
10.00 uur Woord en Comm. Viering met pastor J. Noë
Lector: S. de Wit, Koster: J. Pronk

Zondag 2 mei
10.00 uur Woord en Comm Viering met Amos
Lector: M. Kraakman , Koster: W. Vrolijk
Gerard Hoedjes , Bep de Wit-Zuurbier
Vrijdag 7 mei Rozenkransgebed en Eucharistieviering 19.00
uur

Zaterdag 8 mei
19.00 uur Eucharistieviering met pastoor L. Weel
Lector; A. de Hoop, Koster: A. de Hoop
Overl. fam. de Wit-Rijper, Overl. Fam. Bouwman-van de Geest,
Overl. fam. Milatz, Theo, Truus, Marjan en Nico

Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag
10.00 uur in Purmerend Eucharistieviering met M. Rocha

Zondag 16 mei
10.00 uur Woord en Comm. Viering met Amos
Lector: S. de Wit, Koster: J. Pronk
Theo en Astrid Vrolijk en overl. fam. Zomer-van de Gun, Overl. fam.
Neefjes-Bibo, Elbertus Wilhelmus en Alie Pronk-Jansen.

Zondag 23 mei PINKSTEREN
10.00 uur Eucharistieviering met pastoor H. Nieuwkamp
Lector: M. Kraakman, Koster: W. Vrolijk
Henk Weenink, Marjanne van den Brand Horninge,
Nelly de Waart.

Zondag 30 mei
10.00 uur Woord en Comm. Viering met Amos
Lector: S. de Wit, Koster: J. PronkAgenda vieringen maart t/m mei 2021
Totaalrooster van alle regio-vieringen kijk eventueel op de website:
parochiemariamoedervangod.nl)