Website

Er wordt regelmatig gewerkt aan deze website dus er zullen momenten zijn dat er iets niet werkt.
Ook ben ik nog bezig om meerdere onderwerpen toe te voegen.
Zijn er nog op- of aanmerkingen dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet Hans de Waart
Emai: info@jemdewaart.nl   of   via het Gastenboek.
PAROCHIENIEUWS

Regelmatig terugkerende rubrieken.
------------------------------------------------
Kerkbalans
Parochie contact avond
Gezinsvieringen
Kinderkerk
Jongeren
Kinderen
Eerste Heilige Communie
Vormen
Stille omgang
Bedevaarten
Kerkwerkrooster
Wist u dat?...........
Parochie-agenda
Robs - rooster
Samenkerk

Dit blad ligt in de kerk maar u kunt op deze site de bladen ook als pdf bekijken en downloaden.
Inauguratie Paus Franciscus
Vaticaan in 3D
Mijn bedevaart naar Lourdes
Sint-Franciscusbasiliek_(Assisi)
 


 
Stigmatization of Saint Francis. Predella - Dream of Pope Innocent III.
Saint Francis of Assisi Receiving the Stigmata.
Stigmatization of Saint Francis. Predella - Establishment of the Franciscan order by Pope Innocent III.
Vieringen
Waar ligt Oosthuizen en wat is er van bekend?

Als U dat wilt weten klik dan
hier.
Klik voor biografie.
Raadhuisstraat 3
1474 HE Oosthuizen
Mededelingen
Vieringen
Home
Secretariaat
Pastoor: Marcelo Salão Rocha
Rechtestraat 162, 1483 BH De Rijp
0299-671456 - 06-55727413
E-mail: marcelaonl@gmail.com

Padre Luís Weel
Zuideinde 5a
1483 BH De Rijp
06-83209327
Email:luisweel@hotmail.com                                                     

Franciscus-team
Vicevoorzitter : André Konijn        0299-403217
Secretaris : Bernadet Vrolijk         0299-403725
Penningmeester : Nico de Wit     0299-681320
Misintenties   Email: j.vrolijk1@hetnet.nl
Deze kunt u opgeven bij Annette Vrolijk
RK Geloofsgemeenschap ”Sint Franciscus van Assisië”
Raadhuisstraat 3, 1474 HE Oosthuizen
E-mail: info@parochie-oosthuizen.nl
Website: parochie-oosthuizen.nl
Zie ook parochiemariamoedervangod.nl

Banknr. Kerkbestuur NL83RABO0367301865
Banknr. Actie Kerkbalans NL69RABO0367302020
Zangkoor   Email: j.vrolijk1@hetnet.nl
Organist: Hans de Waart - Volder 63,  1625 TE Hoorn   0229-230888 - 714008
Contactpersoon: Jan Vrolijk - Oosteinde 70,  1474 ME Oosthuizen  0299-401298

Werkgroep Huisbezoek    Email: ben.maas@ziggo.nl
Ben Maas,      Schoolstraat 1, 1474 ML Oosthuizen  0299-401682
Trees Vrolijk,  Oosteinde 60,   1474 MD Oosthuizen 0299-401555

Vieringen  (zie hieronder)
zondag 10.00 uur (niet de 2e zondag van de maand)
2e zaterdag van de maand 19.00 uur
Zie  vieringen actuele

1e vrijdag van de maand 19.00 uur: rozenkrans
 
De Rozenkrans (of Pater Noster) bestaat uit 5 grote en 50 kleine kralen en wordt gebruikt voor het Rozenkransgebed.
Dit gebed bestaat uit het bidden van het Onze Vader (15 maal) en het Wees- gegroet (150 maal)
door de Rozenkrans drie maal te doorlopen.
Tijdens dit gebed wordt het leven, lijden van Jezus en ook de verrijzenis overwogen.
Het bidden van 150 maal een 'wees gegroet' is van oorsprong een vereenvoudiging voor de gewone kerkbezoekers,
dat de 150 psalmen niet uit het hoofd kon opzeggen, zoals de kloosterbroeders.
De rozenkrans dankt haar naam aan een openbaring van Maria zelf: iedere keer dat een 'wees gegroet'
wordt gebeden, schenkt men haar een mooie roos.
Elke complete rozenkrans is voor haar een kroon van rozen.
Bij het bidden van een rozenkrans denken we aan de vijftien geloofsgeheimen (mysteries).
Per vijf gegroepeerd staan deze bekend als de blijde, de droevige en de glorievolle geheimen.
In 2002 heeft Paus Johannes de Tweede daar de 'vijf geheimen van het Licht' aan toegevoegd.
Bij elkaar geven de 'geheimen' een soort samenvatting het evangelie.
Hierdoor kan het bidden van de rozenkrans iemand meer bewust maken van de Bijbelboodschap
Agenda vieringen 8 juli t/m 30 september 2018

Eerste vrijdag 6 juli : 19.00 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering
Zondag 8 juli
10.00 uur Woord en Communieviering
Lektor: S. de Wit, Koster: Nico Snoek
Henk Weenink, Overl. fam. de Wit- Rijper, Mevr. Steman
*Franciscuskoor

Zaterdag 14 juli
10.00 uur Eucharistieviering met Pastoor Nieuwkamp
Lektor: A. de Hoop, Koster: A. de Hoop
Gonda Beerepoot-Bakker , Theo en Astrid Vrolijk, Overl. Cees Bibo en
Tiny Groenewoud- Bibo, Elbertus Wilhelmus en Alie Pronk.-Jansen
Een goede thuiskomst voor ieder die op vakantie is.
* Franciscuskoor

Zondag 22 juli
10.00 uur Woord en Comm.viering met J. Noe
Lektor: M. kraakman, Koster : B. Maas
Overl. fam. Vrolijk- Snoek, Adrie Jansen-Hooijmaijers
*Franciscuskoor

Zondag 29 juli
10.00 uur Woord en Communieviering met M. Kaayk
Lektor: I. de Schaaf, Koster; W Vrolijk
Uit dankbaarheid voor onze ouders Truus en Theo Milatz

Eerste vrijdag 3 aug. 19.00 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering

Zondag 5 aug
10.00 uur Viering
Lektor: S. de Wit, Koster: M. Snoek
Gerard Hoedjes, Voor goede leiders in de kerk en maatschappij
*Koffiedrinken


LET OP:
Zaterdag 11 aug Viering op locatie bij fam. De Vries aan de Nekkerweg 3
met BBQ         XXXXXXXXGAAT NIET DOORXXXXXXX

De viering is in eigen kerk
19.00 uur Eucharistieviering met pastoor M. Rocha
Lektor: A. de Hoop, Koster:
Overl. fam. de Wit-Rijper.
* Franciscuskoor

Zondag 19 aug
10.00 uur Woord en Communieviering
Lektor: M. Kraakman, Koster: Nico Snoek
Cees Bibo en Tiny Groenewoud-Bibo, Elbertus Wilhelmus en Alie PronkJansen, Overl.fam. Milatz-Zonneveld

Zondag 26 aug
10.00 uur Woord en Communieviering
Lektor:I. de Schaaf, Koster: B. Maas
Overl. fam. Snoek-Kramer.

Zondag 2 sept
10.00 uur Viering
Lektor: S. de Wit, Koster : M. Snoek
Bep de wit- Zuurbier, Gerard Hoedjes, Voor ieder die weer naar school
en werk gaat, dat het een fijn jaar mag worden.
* Franciscuskoor
*Koffiedrinken

Eerste vrijdag 7 sept 19.00 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering

Zaterdag 8 sept
19.00 uur Viering
Lektor: A. de Hoop, Koster: A. de Hoop
Henk Weenink, Overl. Fam. De Wit-Rijper
* Franciscuskoor

Zondag 16 sept
10.00 uur Viering
Lektor: M. Kraakman, Koster: W. Vrolijk
Theo en Astrid Vrolijk, Overl.fam. Zomer-van der Gun, Elbertus Wilhelmus en Alie Pronk-Jansen, overl.fam. Neefjes-Bibo, Ter herinnering aan
een overleden moeder en oma.
* Franciscuskoor

Zondag 23 september
10.00 uur Viering
Lektor:I. de Schaaf, Koster: Nico Snoek
Overl. Cees Bibo en Tiny Groenewoud-Bibo
* Franciscuskoor

Zondag 30 september
10.00 uur Viering
Lektor: S. de Wit, Koster: B. Maas
Theo en Astrid Vrolijk
* Franciscuskoor
Samenwerkende geloofsgemeenschappen
Parochie Maria, Moeder van God.
Teksten, lezingen en liederen worden via een Beamer gepresenteerd.
Klik op afbeelding voor 15 min Film
Klik voor afbeeldingen Franciscus-film