Website

Er wordt regelmatig gewerkt aan deze website dus er zullen momenten zijn dat er iets niet werkt.
Ook ben ik nog bezig om meerdere onderwerpen toe te voegen.
Zijn er nog op- of aanmerkingen dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet Hans de Waart
Emai: info@jemdewaart.nl   of   via het Gastenboek.
PAROCHIENIEUWS

Regelmatig terugkerende rubrieken.
------------------------------------------------
Kerkbalans
Parochie contact avond
Gezinsvieringen
Kinderkerk
Jongeren
Kinderen
Eerste Heilige Communie
Vormen
Stille omgang
Bedevaarten
Kerkwerkrooster
Wist u dat?...........
Parochie-agenda
Robs - rooster
Samenkerk

Dit blad ligt in de kerk maar u kunt op deze site de bladen ook als pdf bekijken en downloaden.
Inauguratie Paus Franciscus
Vaticaan in 3D
Mijn bedevaart naar Lourdes
Sint-Franciscusbasiliek_(Assisi)
 


 
Stigmatization of Saint Francis. Predella - Dream of Pope Innocent III.
Saint Francis of Assisi Receiving the Stigmata.
Stigmatization of Saint Francis. Predella - Establishment of the Franciscan order by Pope Innocent III.
Vieringen
Waar ligt Oosthuizen en wat is er van bekend?

Als U dat wilt weten klik dan
hier.
Klik voor biografie.
Raadhuisstraat 3
1474 HE Oosthuizen
Mededelingen
Vieringen
Home
Secretariaat
Pastoor: Marcelo Salão Rocha
Rechtestraat 162, 1483 BH De Rijp
0299-671456 - 06-55727413
E-mail: marcelaonl@gmail.com

Padre Luís Weel
Zuideinde 5a
1483 BH De Rijp
06-83209327
Email:luisweel@hotmail.com                                                     

Franciscus-team
Vicevoorzitter : André Konijn        0299-403217
Secretaris : Bernadet Vrolijk         0299-403725
Penningmeester : Nico de Wit     0299-681320
Misintenties   Email: j.vrolijk1@hetnet.nl
Deze kunt u opgeven bij Annette Vrolijk
RK Geloofsgemeenschap ”Sint Franciscus van Assisië”
Raadhuisstraat 3, 1474 HE Oosthuizen
E-mail: info@parochie-oosthuizen.nl
Website: parochie-oosthuizen.nl
Zie ook parochiemariamoedervangod.nl

Banknr. Kerkbestuur NL83RABO0367301865
Banknr. Actie Kerkbalans NL69RABO0367302020
Zangkoor   Email: j.vrolijk1@hetnet.nl
Organist: Hans de Waart - Volder 63,  1625 TE Hoorn   0229-230888 - 714008
Contactpersoon: Jan Vrolijk - Oosteinde 70,  1474 ME Oosthuizen  0299-401298

Werkgroep Huisbezoek    Email: ben.maas@ziggo.nl
Ben Maas,      Schoolstraat 1, 1474 ML Oosthuizen  0299-401682
Trees Vrolijk,  Oosteinde 60,   1474 MD Oosthuizen 0299-401555

Vieringen  (zie hieronder)
zondag 10.00 uur (niet de 2e zondag van de maand)
2e zaterdag van de maand 19.00 uur
Zie  vieringen actuele

1e vrijdag van de maand 19.00 uur: rozenkrans
 
De Rozenkrans (of Pater Noster) bestaat uit 5 grote en 50 kleine kralen en wordt gebruikt voor het Rozenkransgebed.
Dit gebed bestaat uit het bidden van het Onze Vader (15 maal) en het Wees- gegroet (150 maal)
door de Rozenkrans drie maal te doorlopen.
Tijdens dit gebed wordt het leven, lijden van Jezus en ook de verrijzenis overwogen.
Het bidden van 150 maal een 'wees gegroet' is van oorsprong een vereenvoudiging voor de gewone kerkbezoekers,
dat de 150 psalmen niet uit het hoofd kon opzeggen, zoals de kloosterbroeders.
De rozenkrans dankt haar naam aan een openbaring van Maria zelf: iedere keer dat een 'wees gegroet'
wordt gebeden, schenkt men haar een mooie roos.
Elke complete rozenkrans is voor haar een kroon van rozen.
Bij het bidden van een rozenkrans denken we aan de vijftien geloofsgeheimen (mysteries).
Per vijf gegroepeerd staan deze bekend als de blijde, de droevige en de glorievolle geheimen.
In 2002 heeft Paus Johannes de Tweede daar de 'vijf geheimen van het Licht' aan toegevoegd.
Bij elkaar geven de 'geheimen' een soort samenvatting het evangelie.
Hierdoor kan het bidden van de rozenkrans iemand meer bewust maken van de Bijbelboodschap
Samenwerkende geloofsgemeenschappen
Parochie Maria, Moeder van God.
Teksten, lezingen en liederen worden via een Beamer gepresenteerd.
Klik op afbeelding voor 15 min Film
Klik voor afbeeldingen Franciscus-film
 
Agenda vieringen 2 februari t/m 8 april 2018


Vrijdag 2 februari: 19.00 uur Rozenkrans bidden en Eucharistieviering

Zondag 4 februari 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor Nieuwkamp Lektor: M. Kraakman, Koster: B. Maas Adrie Jansen-Hooijmajers, Gerard Hoedjes, Theo en Astrid Vrolijk, Bert Zomer, Elbertus Wilhelmus Pronk en Alie Pronk-Jansen, Henk Weenink, Ter herinnering aan Roland Milatz. *Franciscuskoor *koffie

Zaterdag 10 februari 19.00 uur Eucharistieviering met pastor M. Rocha  Lector; A. de Hoop, Koster: A. de Hoop  Overl. fam. de Wit-Rijper,  *Franciscuskoor

Woensdag 14 februari Aswoensdag bent u welkom in de kerk van de Westbeemster of in De Rijp: 19.00 uur

Zondag 18 februari 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor L. Weel  Lector: S. de Wit, Koster: N. Snoek Overl. fam. Neefjes-Bibo, Voor Vrede in alle gezinnen *Franciscuskoor

Zaterdag 24 februari Jaarlijkse contactavond, in de zaal van het zorgcentrum, aanvang 19:00 uur.

Zondag 25 februari 10.00 uur Woord en Communieviering Amos  Lektor: Fr. Habets, Koster: C. Hesp *Franciscuskoor 

Vrijdag 2 mrt.: 19.00 uur Rozenkrans bidden en Eucharistieviering

Zondag 4 maart 10.00 uur Eucharistieviering met kapelaan Momot Lektor: M. Kraakman , Koster: T. Weenink Elbertus Wilhelmus Pronk en Alie Pronk-Jansen,  Gerard Hoedjes, Bep de Wit -Zuurbier, Gods zegen over kinderen en kleinkinderen. *Franciscuskoor  *Koffie

Zaterdag 10 maart 19.00 uur Eucharistieviering met kapelaan Momot Lektor: A. de Hoop , Koster: A. de Hoop Overl. fam. De Wit -Rijper. *Franciscuskoor 

Zondag 18 maart  10.00 uur Eucharistieviering met kapelaan Momot  Lektor: S. de Wit , Koster: B. Maas  Voor echte vrede in de wereld. *Franciscuskoor 

Zondag 25 maart PALMZONDAG 10.00 uur Woord en communieviering met Pastor J. Noë Lektor: Fr. Habets, Koster: N. Snoek Overl. fam. Vrolijk-Snoek, Theo en Astrid Vrolijk, *Franciscuskoor 

Witte donderdag 29 maart 19.00 uur Eucharistieviering Lector: M. Kraakman, Koster: C. Hesp *Franciscuskoor 

Goede Vrijdag 30 maart 19.00 uur Gebedsviering Amos  Lector: A. de Hoop, Koster: A. de Hoop *Franciscuskoor 


PAASWAKE 31 maart  21.00 uur Eucharistieviering met kapelaan Momot Lector: Fr. Habets , Koster: B. Maas Tiny Groenewoud-Bibo, Overl. fam. Bouwman- van der Geest Adrie Jansen-Hooymaijers *Franciscuskoor 


Zondag 1 april PASEN 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor Weel Lector: S. de Wit, Koster: T. Weenink Elbertus Wilhelmus Pronk en Alie Pronk-Jansen, Gerard Hoedjes, Bep de Wit-Zuurbier, Voor alle mensen die zorg nodig hebben dat zij dat moge ontvangen. *Franciscuskoor  *koffie

Vrijdag 6 april: 19.00 uur Rozenkrans bidden en Eucharistieviering

Zondag 8 april Eucharistieviering met Pastoor Weel Lektor: M. Kraakman Koster: N. Snoek Overl.fam. de Wit-Rijper, Theo en Astrid Vrolijk *Franciscuskoor